$(document).ready(function(){ $("#myModal").modal('show'); });

ANA KONULAR

EGEKON BİLİMSEL PROGRAM KONULARI

- Tüm Alanlarda Primer Koruma
- Erişkin İmmunuzasyonunda Başarıya Giden Yol
- Pandemide Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Kronik Hastalık Takibi
- Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar ve Mevcut Aşı Seçenekleri
- 2 Metrekare İle En Büyük Organımız Deri, Nasıl Koruruz, Yaşlanmayı Nasıl Yavaşlatırız, Yaşlanan Cildimize Neler Yapabiliriz?
- Estetik ve Sağlık İlişkisi ve Aile Hekimlerinin Rolü
- Diyabet Tanı ve Tedavisi; Multidisipliner Yaklaşımda Aile Hekimliği
- Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
- Dislipidemi ve Kardiyovasküler Hastalıklar; Risk Saptanması, Korunma, Tedavi 
- Obezite Yönetiminde Aile Hekimliği; Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri
- Böbrek ....Primer Koruma ve Tedavi Stratejileri
- Aile Hekimligi Kliniğinde Astım ve KOAH Yönetimi
- Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Uygun Antibiyotik Seçimi
- Allerjik Rinit : Zorlu Tedavi
- Akılcı İlaç Kullanımı
- Dermatolojik Hastalıklar; Tanı Ve Tedavide Aile Hekimleri
- Kanser Genetiği, Yeni Ufuklar
- Yaşlı Sağlığı; Geriatrik Değerlendirme
- Fonksiyonel Barsak Hastalıkları Ve GÖRH
- ASM'de Acil Vaka Yönetimi
- Anemi, Tanı ve Tedavi Stratejileri
- Aile Hekimliğinde İzlemler 
- Vitamin, Mineral, Eser Element ve Suplementlerin Klinik Kullanımında Güncel Bilgiler
- Beslenme Bozukluklarının Yönetimi
- Kanser Taramaları; Kime? Ne Zaman? Hangisi?
- Kas İskelet Sisteminin Sistematik Değerlendirilmesi ve Ağrı Tedavisi
- Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları 
- Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite
- Aile Hekimliğinde Hukuk ve Etik
- Pre ve Probiyotikler; Farkları Ve Klinik Kullanımları
- Hormonal Kontrasepsiyon: Doğrular Ve Yanlışlar
- Kadın Sağlığı ve Aile Hekimliği
- Aile Hekimliginde Vajinitler; Koru, Tanı, Tedavi Et
- Erkek Sağlığı, Prostat Hastalıkları, İmpotans
- Aile Hekimliği Kliniğinde Cinsel Terapi Yaklaşımları
- Varisler: Tanı ve Tedavi
- Kronik Hastalık (Obezite, Hipertansiyon, Kardiyovasküler Hastalıklar ve Diyabet) Yönetimi

Etkinlik Tarihi:                       18-21 Mayıs 2023
 
Erken Kayıt Tarihi:                 7 Nisan 2023
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi:  1 Nisan 2023
 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
E-mail: esin@motto.tc
www.motto.tc