Bildiri Listesi

Poster Bildiriler:

Hazırladığınız poster tasarımını PDF veya JPG olarak anil@motto.tc adresine gönderiniz.
Örnek poster tasarımı için tıklayınız.

SÖZEL BİLDİRİLER
20.11.2021 Cumartesi / 09:00 - 09:40
Sıra Bildiri
S-01 Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri Reçetelerinin Sitokrom P450 Enzimleri Üzerinden Gerçekleşebilecek Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimleri Yönünden Değerlendirilmesi
GÜL ÖZBEY
S-02 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK
Gülnur Saruhan, Şirin Ergüden Kendirlinan, Sabri Tamer Özçelik, Osman Açıkgöz
S-03 İleri Yaşta Bası Yarası Yönetimi: Olgu Serisi
Handan Atsız Sezik, Hüseyin Can
S-04 GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA VİTAMİN B12, FOLAT VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ
Cengiz Yılmaz, Sebile Nilgün Erten, Mehmet Akif Karan
20.11.2021 Cumartesi / 13:30 - 14:10
Sıra Bildiri
S-05 AYDIN İLİNDEKİ AİLE HEKİMLERİNİN YAPAY ZEKA HAZIRBULUNUŞLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nazmiye Kaçmaz Ersü, Yasemin Kılıç Öztürk
S-06 Aydın ili toplum ruh sağlığı merkezindeki kayıtlı hastaların özellikleri ve bir toplum ruh sağlığı modeli olarak değerlendirilmesinde aile hekimliğinin sistemdeki yeri ve önemi   
Ayşe Döndü
S-07 Evlilik öncesi taramalarda yapılan tetkiklerin değerlendirilmesi Bursa örneği
SALİH METİN
S-08 Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistüllerde Gelişen Sorunların Biyokimyasal Parametreler ile İlişkisi
SALİH METİN
POSTER BİLDİRİLER
19.11.2021 Cuma / 12:30 - 13:30
Sıra Bildiri
P-01 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE İZLENEN FENİLKETONÜRİLİ KIZ ÇOCUK ve ANTROPOLOJİK ÖLÇÜMLERİ
ZEHRA TEZVARAN, KİRAZ ŞALE
P-02 AĞAÇLAR ORMANA DÖNMELİ YURDUMDA
Alkan Kıran, Ayça Çinar, Aynur Özdemir, Selda Dursun, Engin Deniz Oytun, Emine Neşe Yeniçeri
P-03 AYDIN İLİNDE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YAPILAN OTİZM TARAMASININ SONUÇLARI
Abdurrahman Ersü, Nazmiye Kaçmaz Ersü
P-04 Gebe İzlemlerinde Venöz Trombo Emboli Risk Faktörlerinin İzlenmesinin Önemi: Olgu Sunumu
Nükte TAŞLAR, Tuba KIZILKAYA, Selma HANCIOĞLU AYTAÇ
P-05 MORFEA(LOKALİZE SKLERODERMA):OLGU SUNUMU
Nazmiye Kaçmaz Ersü, Abdurrahman Ersü
P-06 Olgu Sunumu: Rektal Kanamanın Sebebi Bu Parazit mi?
Yunus Emre SARI
P-07 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ERGEN ERKEK OLGU ve VE EK TANISI EPİLEPSİ
ZEHRA TEZVARAN, KİRAZ ŞALE
P-08 TUZLASAK MI TUZLAMASAK MI?
Aynur Özdemir, Emine Neşe Yeniçeri
P-09 YAŞLI SAĞLIĞINDA YENİ AÇILIM: ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ
Gülnur Saruhan